דף ראשי / חדשות

חדשות ועדכונים בתחום העבודה

חדשות ומידע אקטואלי אודות חוקי עבודה, עדכוני פסיקה, עדכוני חקיקה, עדכוני הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה חדשים, כולל שינויים בשכר המינימום. דף 3

חדשות ועדכונים בתחום העבודה - 3

כל שכיר שני מרוויח פחות מ- 7,000 שקל בחודש. המשכורות הכי גבוהות בענף המידע והתקשורת

30/11/2017 חדשות

בענף שירותי האירוח והאוכל הרוויחו השכירים את השכר הנמוך ביותר – 5,388 שקל ברוטו בחודש בממוצע. במגזר הערבי ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למשרת שכיר עמדה על 6,658 שקל. בהשוואה לשנת 2015 מדובר בעלייה של 6%

הסכם קיבוצי בענף המלונאות: העובדים יקבלו העלאה בשכר ומענק

20/11/2017 הסכמים קיבוציים

עובדי ענף המלונאות ייהנו גם משינוי בתופסת הוותק הנהוג בענף. עד כה תוספת הוותק שקבלו העובדים לאחר כל שנת תורגמה בפועל לתוספת של 35-45 שקל לשכר החודשי. כעת לפי ההסכם החדש היא תעמוד על 40-80 שקל לכל שנת עבודה

חופשה שנתית

11/11/2017 חדשות

ב״תלושדין" בודקים את זכאותו של העובד למכסת ימי חופשה בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה/בענף העבודה ובהתאם לכללי העסקתו האישים כמו: שבוע עבודה בן 5 או 6 ימי עבודה בשבוע, משרה מלאה או חלקית, מעמד העובד חודשי, יומי או שעתי. אם קיימים ההפרשים, בין הסכום המחושב לפי דין לבין הסכום, אשר שולם לעובד ע״י המעסיק, מסכמים את ההפרשים בתקופה, הרלוונטית להגשת התביעה.

שכר המינימום יעלה בדצמבר ל- 5,300 שקל

03/11/2017 חדשות

בשנת 2015 שכר המינימום בישראל עמד על 4,300 שקל. באוגוסט 2016 הוא עלה ל- 4,850 שקל ובינואר 2017 ל- 5,000 שקל. כעת, כאמור, ירוויחו העובדים 5,300 שקל. מדובר בעלייה של 23% בשנתיים וחצי

ביטוח פנסיוני

02/11/2017 חדשות

ב״תלושדין" בודקים את שיעור ההפרשות לקופות הפנסיוניות בהתאם לצווי ההרחבה ו/או הסכמי עבודה קיבוציים ו/או אישיים, החלים על העובד, כולל השינויים, אשר חלו בתקופת העסקתו של העובד במקום עבודתו/

ממה מורכב תלוש משכורת?

27/10/2017 חדשות

חשוב לזכור כי כל פרט בתלוש הינו בעל משמעות ורישומו הנכון משפיע במידה זו או אחרת על אופן חישוב התלוש ובסופו של דבר על סכום הכספי, המתקבל ע״י העובד בתלוש ו/או על זכויותיו העתידיות.

ממה מורכב תלוש משכורת (וידאו)

27/10/2017 חדשות

חשוב לזכור כי כל פרט בתלוש הינו בעל משמעות ורישומו הנכון משפיע במידה זו או אחרת על אופן חישוב התלוש ובסופו של דבר על סכום הכספי, המתקבל ע״י העובד בתלוש ו/או על זכויותיו העתידיות.