fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

פרישה מעבודה

פרישה מעבודה – הליך סיום יחסי עובד-מעסיק מסיבות שונות כגון: פיטורים, התפטרות או יציאה לגמלה.

הליך הפרישה חייב להתחיל מביצוע צעדים הכרחיים, כמו מתן הודעה מוקדמת, זימון לשימוע (במידת הצורך).

פרישה מעבודה זהו שלב, בו כדאי לעובד לבדוק בפעם נוספת את הזכויות, שהוא זכאי לקבל מהמעסיק. ובמידה ולא שולמו כדין, ניתן לדרוש את הפרשי השכר לתקופה עד 7 שנים רטרואקטיבית אחורה.

בתלושדין ניתן לקבל בדיקת תנאי שכרם של עובדים ובדיקה של עריכת חשבון סופי בעת סיום יחסי עובד-מעסיק.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.