דף ראשי / חדשות

צו הרחבה בשירות המוקד והסיור

להבדיל מתנאי שכר, המוגדרים בצווי ההרחבה בענף השמירה והאבטחה, בצו ההרחבה בענף שירותי המוקד והסיור מסתמנת פגיעה משמעות בזכויות העובדים.

צו הרחבה בשירות המוקד והסיור

11/12/2022 הסכמים קיבוציים

ביום 29/8/2022 התפרסם צו הרחבה בענף עבודה, המקנה שירותי מוקד וסיור במשך 24 שעות ביממה.תחילתו של הצו זה החל מ- 1/1/2023.

לעובדים, המועסקים בחברות המספקות שירותי מוקד וסיור, אך אינן מספקות שירותי שמירה ו/או אבטחה, ואינן בעלות רישיון קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה, תנאים שכרם יוגדרו בהתאם לצו ההרחבה.

הצו חל על כל העובדים אצל המעסיקים בתפקידי מוקדן במוקד מבצעי, סייר, לרבות אחראי משמרת מוקד מבצעי ואחראי משמרת סיור, מנהלי סיור ומנהלי אזור; מובהר כיהצו זה לא יחול על מנהל מבצעים, מתקינים, טכנאים, אנשי מכירות ושיווק, נציגי שירות, אנשי מחשוב, עובדי מנהלה ועובדי הנהלה;

עובדי מוקד וסיור בדרך כלל מועסקים בחברות, המספקות שירותי מוקד, שמירה ואבטחה. העובדים מועסקים לפי תנאי שכר, המוגדרים בצווי הרחבה בענף השמירה והאבטחה.

להבדיל מתנאי שכר, המוגדרים בצווי ההרחבה בענף השמירה והאבטחה, בצו ההרחבה החדש זה בענף שירותי המוקד והסיור מסתמנת פגיעה משמעות בזכויות העובדים כדלקמן:

- לא נכללו דמי הבראה בשכר המבוטח לגמל ולפיצוים.

- נקבעו תעריפי יום הבראה ומכסות ימי הבראה שנתיים נמוכים יותר. 

- נמחקה הזכאות לתשלום דמי הבראה החל מחודש הראשון של התעסוקה.

- נקבעו 25 שעות מנוחה שבועיות בלבד במקום 36 שעות. אף על פי כן ולא נקבע הסדר מיטבי לעבודה במוצאי שבת/חג.

- לא הוגדרו שיעורי תוספת משמרת ערב ו/או לילה, אף על פי כן והמדובר בהעסקת העובדים במשמרות במשך 24 שעות ביממה.

- השכר המבוטח לקרן השתלמות לא כולל דמי הבראה.

- הוגדרו מענקי שכר זוטרים (מענק מצויינות ומענק היקף משרה), אשר אינם מהווים שכר לגמל ולא נחשבים לצורך ערך שעה.

- נקבעו מכסות שנתיות קטנות יותר של ימי חופשה. 

- נקבעו מכסות שנתיות קטנות יותר של ימי מחלה.

- נקבע תעריף נמוך יותר של דמי שי לחג. אף נמוך מזה, שהיה ידוע בענף השמירה והאבטחה עוד בשנת 2014 .

- נקבע שכר עבודה מינימאלי בסכומים נמוכים יותר.

- נמחקה לגמרי הזכאות לתוספת ותק ענפי, ממקומות עבודה קודמים.

- שעות יציאת שבת התקצרו בכ- 6-8 ש"ע (תלוי בעונה).

- שעות כניסת שבת הוארכו בכשעתיים.

- אחוזי הפרשות לגמל משכר רגיל הוקטנו מ- 7.5% ל- 6% בלבד.

- שכר של עבודה נוספת הפסיק להיות מבוטח לגמל.

- הוגדרה תקופת ההמתנה לצורך הפרשות לגמל ולפיצויים תוך 6 חד' מתחילת העבודה.

 

נשאלת השאלה: מדוע הסתדרות העובדים הכללית החדשה -האגוד הארצי לעובדי שמירה, אבטחה, נקיון, אחזקה והטיפול הסיעודי ,  הסכימה לחתום על הסכם עבודה קיבוצי כללי , המגדיר לעובדים תנאי שכר נחותים מאלה, המוגדרים בענף השמירה והאבטחה?

בברכה,

אינה לובין

חברת תלושדין

 

חדשות בנושא

20/03/2020 חדשות

עו”ד יעקב שניטמן, דיני עבודה בעידן הקורונה

שאלות ותשובות בעקבות התפשטות הקורונה וההנחיות החדשות, צצות שאלות ותהיות רבות בכל הקשור לנגיף ולהשפעות הכלכליות שלו עלינו. בכתבה הבאה עורך הדין יעקב שניטמן המתמחה בדיני עבודה יספק תשובות לשאלות הבוערות כדי שתקבלו תמונה בהירה יותר על המצב