fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

זכויות עובדים

זכויות עובדים במשפט הישראלי נגזרות מכורח מכלול דיני עבודה הכוללים: חוקי יסוד, חוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים, ועוד תקנות וכללים שונים. מערכת הזכויות נועדה להסדיר את יחסי העבודה ולמנוע פגיעה בעובדים.

עיקרי זכויות אלה

עובדות בנוגע לזכויות בעבודה שכדאי להכיר

נושא זכויות עובדים ודיני עבודה הנו תחום מורכב הנוגע לכל ההיבטים הקשורים ליחסים בין עובדים ומעסיקיהם. כמדינה מתוקנת, מדינת ישראל מעניקה לעובדים זכויות המעוגנות בחוק. באופן מצער, מרבית העובדים אינם מודעים לזכויותיהם ומציאות זו יוצרת מצב של "זכויות אבודות".

מצב זה גורם לעובדים רבים למצוא את עצמם לעיתים במצב מתסכל במיוחד כאשר הם אינם מבינים או מודעים לזכויותיהם, כמעט כל מי שאי פעם עבד כשכיר, הרגיש בשלב כלשהו שזכויותיו כעובד קופחו בצורה כזו או אחרת. לעיתים מדובר בסכומים קטנים כגון אי תשלום עבור נסיעות, שעות שבת וכו’ אך לאורך זמן הסכומים הקטנים מצטברים והופכים משמעותיים ולעיתים מדובר בסכומים משמעותיים הרבה יותר, כגון אי תשלום פיצויי פיטורים, הפרשות פנסיוניות ועוד.

60 אחוז

מעל 60% מהשכירים במדינת ישראל זכאים לקבל הפרשי זכויות שלא שולמו להם במהלך עבודתם.

35 אלף ש"ח

גובה הזכויות הלא משולמות לעובד לאחר עבודה של 5 שנים הינו 35,000 ש"ח בממוצע.

קיבלת את זכויותך?

אין במדינת ישראל מנגנון מקצועי ואובייקטיבי שיבדוק האם קבלת את מלוא זכויותיך במשך שנות עבודתך.

אין אינטרס לבדוק

למעביד אין שום אינטרס או דחף לבדוק ולשלם לך הפרשי זכויות שלא שולמו בתלושים לאורך שנות עבודתך.

7 שנים

ניתן לדרוש את זכויותיך עד 7 שנים מיום שהתפטרת או פוטרת ממקום העבודה.

זכויות אבודות

רוב העובדים שהם בעלי "זכויות אבודות", לא מודעים לזכויותיהם ואינם טורחים לבדוק זאת. בפעולה פשוטה וללא תשלום סביר להניח שתגלה אלפי שקלים שלך שמחכים לך.