fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

בדיקת זכויות: הבדיקה הראשונית ללא עלות וללא התחייבות!

הבדיקה היא לגמרי בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. במידה ובבדיקה ימצאו הפרשי זכויות שטרם שולמו על ידי המעסיק, ניתן לבחור ב-2 המסלולים הבאים:

א. קבלת דו"ח מפורט וחתום על ידי רואה חשבון

מחיר: על בסיס אחוזים מהסכום

דו"ח חישוב מפורט זה יאפשר לכם לפנות למעסיק ולקבל את הזכויות המגיעות לכם. מסלול זה מומלץ לעובדים אשר ממשיכים לעבוד אצל אותו המעסיק.

מחיר עמלת טיפול: 10.5% מהסכום שנכתב בדו"ח החישוב המפורט שקיבלת מתלושדין.

ב. מימוש זכויות בסיוע תלושדין

מחיר: על בסיס אחוזים מהסכום

מחיר עמלת טיפול: במידה והפרשי הזכויות ישולמו בפשרה בבית הדין לעבודה או בפסיקה, תלושדין תגבה 19% מהסכום שנפסק.

הסבר על המסלולים למימוש הזכויות:

מסלול א' – קבלת דו"ח מפורט וחתום בידי רואה חשבון: קבלת דו"ח מפורט אשר מבוסס על חישובי המערכת הממוחשבת, חתומה בידי רואה חשבון, על סמך פרטים שמסרת והצהרתך. המסמך כרוך בתשלום מראש על סך 10.5% מסכום הכולל של הדו"ח המפורט. אם בחרת במסלול א' ולא מיצית את זכויותך מול המעסיק, ניתן להמשיך למסלול ב'. (התשלום עבור מסלול זה יחושב בניכוי העמלה שכבר שילמת לתלושדין עד לאותו שלב)

מסלול ב' – מימוש זכויות בסיוע מערכת ממוחשבת תלושדין: במידה ובחרת במסלול זה, תלושדין תסייע לך בהכוונה במילוי טופס תביעה מקוון על ידך, על סמך פרטים שמסרת והצהרתך לצורך הגשת תביעה לבית דין לעבודה. טופס תביעה מקוון שהוכן על ידך ולפי הצרהרתך ישלח לבית הדין האזורי לעבודה עם העתק למעסיק. לאחר מכן, רואה חשבון או בודק שכר מוסמך או חשב שכר בכיר מטעם תלושדין ילווה אותך בבית הדין האזורי לעבודה עד למיצוי זכויותך.

במידה וממשיכים בבית הדין לעבודה, רואה חשבון או בודק שכר מוסמך או חשב שכר בכיר מטעם תלושדין ילווה אותך בבית הדין האזורי לעבודה עד למיצוי זכויותך ותלושדין תגבה עמלה של 19% מסכום הפשרה או סכום פסק הדין בבית דין לעבודה.

* כל הסכומים המצויינים אינם כוללים מע"מ ויתווסף אליהן מע"מ כחוק.

** השירות אינו משפטי.