תוצאות בדיקת תלושי שכר בעבודה

7,066

נקיון

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה: 7,066 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־05/2021 עד 05/2023

רכיבים לתשלום: הפרשות חסרות לגמל (קופ״ג) 881 ₪. הפרשות חסרות לפיצויים (קופ״ג) 933 ₪. פדיון חופשה 681 ₪. דמי הבראה 285 ₪. הפרשי שכר וגמול שעות נוספות 1,379 ₪. דמי מחלה 1,697 ₪. הפרשות חסרות לקרן השתלמות (בתלושי שכר) 242 ₪. הפרשי דמי חופשה בתלושי שכר 964 ₪

חישוב לתאריך: 18/04/2024

42,945

אפיה וקונדיטוריה

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה: 42,945 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־07/2020 עד 08/2023

רכיבים לתשלום: פיצויי פיטורים (משרה יומית) 19,456 ₪. הפרשות חסרות לגמל (קופ״ג) 8,256 ₪. ניכויים עובד בתלושי שכר (לא הופקדו בקופ״ג) 686 ₪. דמי הודעה מוקדמת 1,091 ₪. פדיון חופשה 691 ₪. דמי הבראה 4,287 ₪. דמי חגים 4,953 ₪. הפרשי דמי חופשה בתלושי שכר 1,013 ₪. ניכויים שלא כדין בתלושי השכר 1,276 ₪. תוספת וותק (בשעות) 1,232 ₪

חישוב לתאריך: 18/04/2024

47,801

א הסכם קיבוצי כללי במשק

החזר כספי לאחר בדיקת תלושי שכר בעבודה: 47,801 ₪

תוצאות חישוב לתקופת העבודה מ־06/2015 עד 02/2024

רכיבים לתשלום: פיצויי פיטורים (משרה שעתית) 23,721 ₪. הפרשות חסרות לגמל ולפיצויים (בתלושי השכר) 9,761 ₪. פדיון חופשה 5,246 ₪. דמי הבראה 780 ₪. דמי חגים 2,581 ₪. הפרשי דמי חופשה בתלושי שכר 3,513 ₪. ניכויים שלא כדין בתלושי השכר 2,197 ₪

חישוב לתאריך: 17/04/2024