fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

הפרשי ניכוים חלק עובד (עפ״י דו״חות קופ״ג)

מעסיק מחויב לנכות משכרו של עובד תגמולים פנסיונים ולהעבירם לקופ"ג. כספי התגמולים חייבים להיות מפורטים בתלושי משכורת כדין.

ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, הרשומים בתלושי המשכורת של עובד, לבין אלו, אשר בפועל הופקדו לקופת הגמל.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.