fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

זכויות עובדים

זכויות עובדים – כולל תנאי שכר והטבות סוציאליות, מגיעים לעובדים מכח דיני עבודה בהדרגה מהבסיס, הנקבע בחוקת העבודה, המורחב בהסכמים עבודה קיבוציים ו/או בצוי הרחבה, אם קיימים בענף העבודה או בדירוג מסוים של בעלי תפקידים, ומורחב עוד יותר בהסכמי עבודה אישיים, המקנים לעובדים תנאי שכר המיטביים על חוק ועל הסכם עבודה קיבוצי.

בתלושדין ניתן לבדוק זכויות עובדים, כגון:

א. זכות לפיצויי פיטורים.

ב. הפרשות לקופה פנסיוניות.

ג. זכות להודעה מוקדמת.

ד. הפרשי תשלום דמי חופשה לעובדים בשכר.

ה. פדיון חופשה.

ו. דמי הבראה.

ז. זכות לקרן השתלמות.

ח. דמי נסיעה לעבודה.

ט. הפרשי שכר על תשלום שעות עבודה רגילות, שעות נוספות ומשמרות.

י. זכות לדמי מחלה.

י"א. זכות לדמי חגים לעובדים בשכר.

י"ב. זכות לשי בחגים.

י"ד. זכות לתוספת ותק וכו'.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.