fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

הודעה מוקדמת

לפי חוק קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת (להודיע בכתב מראש) על פיטורי עובד או על התפטרותו. במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת, ישולם חלף הודעה מוקדמת בגובה שכר העובד, אותו היה מקבל אילו היה מקבל הודעה מוקדמת כדין.

בתלושדין בודקים את זכאותו של העובד לחלף הודעה מוקדמת ומחשבים הפרשי שכר, המגיעים לעובד לפי דין, במידה ולא קיבל הודעה מוקדמת ו/או קיבל רק חלק מהתשלום.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.