fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

תאום מס ביטוח לאומי

לא כל עובד שכיר, שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד ו/או מקבל פנסיה מוקדמת בנוסף להכנסתו מעבודה מודע לצורך בהגשת תאום מס של ביטוח לאומי למעסיקו המשני, כדי לזכות לתשלום דמי הביטוח בשיעורים מינימאליים, ככל שהחוק מאפשר זאת לפי מדרגות המס שונות.

מעניין, שכמעט כולם מודעים לעניין של תאום מס הכנסה, במידה ולעובד יש יותר ממקור פרנסה אחד. אך לא כולם מודעים לצורך לתאם גם את שיעור המס של ביטוח לאומי.

כך שכיר, אשר הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע – 6,164) ש"ח נכון ל- 1/1/19), יכול למלא טופס של ביטוח לאומי, בו ירשמו פרטי מעסיקיו וסכום הכנסותיו במקום עבודתו העיקרי. קיימת אפשרות להנפיק מיידית את האישור לתאום מס באמצעות אתר האינטרנט של ביטוח הלאומי*.

כאמור, האישור יש לשלוח למעסיק המשני, כדי שיוכל לחשב את המס לפי מדרגות המס. במקרה, ושיעור ההכנסה במקום העבודה העיקרי ישתנה בעתיד, יש שוב פעם להצהיר מחדש ושוב להגיש את תאום המס למעסיק המשני.

למרות שהחוק לא מחייב, אך מומלץ לא להסתפק בשליחת תאום המס למעסיק המשני בלבד, אלא להגיש את התצהיר על תאום המס גם למעסיק העיקרי. וזאת מהניסיון המצער מול מעסיקים רבים, אשר מעדיפים "להקטין את הראש" ובמקום לברר עם העובד את הפרטים הנדרשים, כולם גובים שיעור המס לפי המדרגה הגבוהה, במקום השיעור המופחת, לו העובד זכאי לפי דין.

* הטופס נמצא באתר ביטוח לאומי בשתי אופציות כדלקמן:
למילוי ידני : במדור "טפסים" – "הצהרת עובד למעסיק משנה (644).
למילוי ממוחשב: במדור "הפקת אישור עתידי למעסיק משני" – "טופס הצהרת עובד למעסיק משני".

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.