fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

פיצוי פיטורים

כספי המעסיק, שהוא חייב לשלם לעובד בסיום העבודה בנסיבות המצדיקות קבלת פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים בחלקם ו/או בשלמותם נמצאים בקופת גמל ע"ש העובד. לכן בעת סיום העבודה המעסיק נדרש לתת לעובד טופס 161 ואישור לשחרור כספי הפיצויים ותגמולים הפנסיוניים, אשר בתקופת העסקתו הפריש לקופת הפנסיה לזכותו של העובד.

בתלושדין בודקים את זכאותו של העובד לפיצויים מלאים, גובה הפיצויים והפרש הפיצויים בין הסכומים, אשר שולמו/הופרשו לקופת גמל לטובת העובד – לבין הסכום, המחושב עפ"י הנתונים, שהוגשו לבדיקה.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.