fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

מעסיק לקרן השתלמות (עפ״י נתונים מהקרן)

במידה והמעסיק היה חייב ולא הפריש או הפריש בחסר את כספי קרן השתלמות משכרו של העובד, ב"תלושדין" בודקים, את ההפרשים בין הסכומים, אשר נרשמו בתלושי המשכורת לבין אלה, אשר בפועל הופקדו לקרן.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.