fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

חובה על מעסיק לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני

צו הרחבה לפנסיית חובה קובע כי יש לבטח עובדים שכירים בביטוח פנסיוני. חובה על מעסיק להעביר ולהפריש את הכספים לקופה פנסיונית של עובד, הינה חובה מוחלטת ואינה מותנית בהסכמתו או בסירובו של עובד.

אם לא ממלא המעסיק אחר חובה זו, עומדת לעובד הזכות לתבוע את מעסיקו על הנזקים, שנגרמו לעובד עקב אי מילוי החובה.

לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב * , בתביעה, אשר הוגשה ע"י שאיריו של מנוח ז"ל, אשר עבד לפני פטירתו כעובד שכיר, אך מעסיקו, איחר את מועד הקובע ולראשונה העביר את כספי הביטוח הפנסיוני לקופה המבטחת רק אחרי כשנה מהמועד הקובע. בעת העברת הכספים לקרן הפנסיה לעובד כבר התגלתה מחלתו ומצבו הורע עד מאד. קרן הפנסיה לא הסכימה, ובצדק, לבטח את העובד באופן רטרואקטיבי, לכן לאחר פטירתו של העובד, גם שאיריו לא הוכרו ע"י הקרן בתור הזכאים לקצבת שאירים.

על אף טענת המעסיקה כי, מחדל השיהוי בהעברת הזכויות לקרן פנסיה התרחש , בגלל התעקשות העובד להיות מבוטח באמצעות סוכן ביטוח משלו במקום להיות מבוטח דרך סוכן ביטוח מטעם המעסיקה. בית הדין פסק כי חובת המעסיק להפריש לקרן הפנסיה אינה תלויה ברצון העובד או הקרן. וגם אם עובד אינו ממלא אחרי הדרישות של מילוי טפסים, על המעסיק לדרוש באופן מידי את תיקון המחדל. על המעסיק להבהיר לעובדו, שאסור לו להמשיך ולהעסיקו ללא ביטוח, ואם ממשיך המחדל, יש להביא את יחסי עובד-מעסיק לסיומם.

בית הדין קיבל את התביעה בגין אי עריכת ביטוח פנסיוני במועד, שנקבע בצו פנסיית חובה, וחייב את המעסיקה באופן אישי בתשלום פיצוי בסך של כחצי מיליון ₪ לתובעים.

* בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, פסק דין יום 13.3.2018 סע"ש 15883-05-14 פלונית ואח' נגד אקס פייב רוולושייין בע"מ ואח' בפני השופט דורי ספיבק.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.