fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

התפטרות לרגל מצב בריאות לקויה

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 קובע: "התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים".

על מנת שעובד המתפטר בשל מצב בריאותו הוא, או בשל מצב בריאותו של בן משפחתו, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, עליו להוכיח, כי זה היה הגורם להתפטרות וכי מצב הבריאות היה קיים במועד ההתפטרות, ובגינו לא יכול היה העובד להמשיך לעבוד.
במסגרת נטל ההוכחה, על התובע להביא ראיות באמצעות ממצאים רפואיים, כי מצב בריאותו לא איפשר לו להמשיך לעבוד אצל המעסיק.

(ראו- דב"ע נג / 3-210, אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ, פד"ע כז 514; דב"ע נז/ 3-57 סנונית הדגמות וקידום מכירות (1989) בע"מ – שולמית פרץ, פד"ע ל' 364 .

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.