fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

הפרשי תשלום בגין שווי יום חופשה

לעובד בשכר (שעתי, יומי) דמי חופשה מחושבים לפי שכרו הרגיל הממוצע ב- 3 חודשים, הכי מלאים בשנת עבודתו האחרונה, שקדמה לחופשה ומחולקים למספר ימי העבודה בחודש (21.67 ימים, לעובדים 5 פעמים בשבוע או ל- 25 ימים, לעובדים 6 פעמים בשבוע) ול- 3 חודשים.

בתלושדין בודקים את הפרשי התשלום, אשר שילם המעסיק בתקופת העסקתו לבין התשלום, לו זכאי העובד לפי חוק.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.