fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

הפרשים לפנסיה (עפ״י דו״חות קופ״ג).

מעסיק חייב לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, אשר מתבצע באמצעות הפרשת כספי פנסיה/פיצויים, חלקו של מעסיק וגם חלקו של עובד, לביטוח הפנסיוני של העובד.

בתלושדין בודקים האם קיים הפרש בין סכומים, הרשומים בתלושי משכורת של עובד, לבין סכומים, אשר בפועל הופקדו לקופת הגמל של העובד.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.