fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

דמי חגים בענף האפייה

בהתאם לצו ההרחבה בענף האפייה עובדים המועסקים בענף, זכאים לתשלום דמי חגים בעד 17 ימי חג לשנה כדלקמן:

7 ימי פסח ועוד 2 ימים הצמודים לחג פסח, יום שבועות, 2 ימי ראש השנה ויום נוסף הצמוד לחג ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות ויום העצמאות.

17 ימי חג בשנה להבדיל מרוב ענפי העבודה, בהם הזכאות ל- 9 ימי חג בשנה בלבד.

ההטבה, שזכו לקבל עובדי הענף אפיה, בעקבות הצורך לשמור אל תנאי הכשרות במאפיות ישראל בחג פסח, בתקופה בה המאפיות סגורות ואין צורך בהעסקת העובדים.

מתברר כי חלק מהמעסיקים בענף אינם מבצעים כדין את תשלומי החגים ובימי פסח מוצאים את העובדים לחופשה במקום חג.

בנוסף מתברר כי עצם השתייכות לענף האפיה, זו היא סוגיה משפטית מסובכת, החייבת מעורבותו של בית משפט, במידה והמעסיק משתייך בו זמנית לענפי עבודה שונים. כך, עובדי חב' "תה ויסוצקי", אשר במשך 7 שנים הועסקו בסניף החברה, המהווה מאפיה ליצור דברי מאפה בלבד, על פי פרשנות החברה, לא קיבלו את ההטבות בהתאם לצו ההרחבה בענף האפיה. בהנהלת החברה "תה ויסוצקי" טוענים כי החברה אינה שייכת לענף האפיה, בגלל עיקר העיסוק של החברה איננו אפיה.

אי לכך בימי חג פסח במקום לקבל דמי החג, העובדים התבקשו לצאת לחופשה מאולצת, וימי החופשה נוכו מיתרת החופשה השנתית שלהם. עובדים, אשר לא היתה להם יתרת חופשה מספקת, אולצו לצאת לחופשה ללא תשלום.

המסר: לא מספיק לדעת את זכויותיכם בעבודה, צריך גם לדעת להוכיח אותם למעסיק.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.