fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

דמי אבטלה

כמה מהמובטלים בודקים את נכונות החישוב של דמי אבטלה, המתבצע ע"י המוסד לביטוח לאומי? ואם כבר, אז נבדקת כמות ימי אבטלה, העומדים לזכות המובטל. במקרים נדירים אנחנו בודקים איך חושב תעריף של יום האבטלה, עליו מבוסס תשלום הקצבה מסוג זה.

וזה חבל. כפי שהתברר לא פעם נופלות טעויות לרעתו של המובטל בחישוב, המתבצע ע"י פקידי ביטוח לאומי. לקחנו מובטל אחד וגילינו טעויות רבות…

בדיעבד, התגלה כי חשב השכר של המעסיק דווח נתונים שגויים בתוך אישור המעסיק על תקופת העסקה והשכר (טופס בל/1514) ורשם שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי בשיעורים נמוכים יותר, מאשר נרשמו בתלושי השכר הרלוונטיים. רישום כוזב זה יכל לגרום להקטנת זכויותיו של המובטל. לאחר בירור העניין הטעות תוקנה ע"י החשב.

אחרי הגשת כל המסמכים הנדרשים, כולל תלושי שכר ואישורים אחרים רלוונטיים, לביטוח לאומי, התברר כי גם פקיד ביטוח לאומי עשה טעות בחישוב תעריף דמי אבטלה ליום. הפקיד פשוט "פיספס" תלוש אחד מתוך ה- 6 התלושים האחרונים וחישב את דמי האבטלה באופן שגוי, כאשר במקום השכר בתלוש, ש"התפספס" לו, רשם שכר בשווי של 1 ₪ בלבד בחודש. ובכך השכר הממוצע בתקופה של 6 החודשים האחרונים הופחת בשישית. לאחר בירור העניין הטעות תוקנה ע"י פקיד ביטוח הלאומי.

אך בזה לא הסתיימה הפרשה והתברר, כי נפלו טעיות נוספות בחישוב דמי האבטלה. כך בשלושת החודשים מתוך שישה פקיד ביטוח הלאומי רשם שכר ברוטו נמוך יותר, מהשכר הרשום בתלושים האלה ומהשכר, המפורט באישור המעסיק (טופס בל/1514), אשר הוגש לצורך מטרה זאת לביטוח הלאומי. לאחר בירור העניין הטעות תוקנה ע"י פקיד ביטוח הלאומי.

סכום הנזק למובטל למשך מלוא תקופת האבטלה יכול היה להשתוות לסך של 5600 ₪ !

בדקו את החישובים בעצמכם או באמצעות חב' "תלושדין" כדי לקבל את מלוא דמי אבטלה, שהינכם זכאים לפי דין.

מחשבון האבטלה באתר ביטוח לאומי

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.